Samenwerking

Door de jaren heen heeft de samenleving snelle veranderingen doorgemaakt wat betreft verwachtingen op het gebied van cultuur, religie, onderwijs, integratie, interculturalisatie, burgerschap en sociale cohesie. Deze veranderingen hebben voor Akyazili bewezen dat Akyazili niet altijd en overal effectief en efficiënt actief kan zijn om een antwoord te formuleren op de vragen van verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd zijn in de loop der tijd meer instellingen opgericht om zich te richten op soortgelijke terreinen als de terreinen van Akyazili. Daarom heeft Akyazili zo´n 10 jaar geleden besloten om geleidelijk activiteiten uit te besteden of te realiseren in samenwerking met samenwerkende instellingen. Wat hield dit in?

Kort komt het erop neer dat Akyazili zich nog steeds richt op cultuur, religie, onderwijs, interculturalisatie, burgerschap en sociale cohesie. Akyazili heeft een omvangrijke doelgroep en verschillende accommodatiemogelijkheden. In een samenwerkingsrelatie zoals hiervoor beschreven, levert Akyazili voornamelijk de volgende diensten:

  • Akyazili verhuurt haar accommodatie aan een instelling voor de realisatie van (een) bepaalde activiteit(en);
  • Afhankelijk van de (soort) activiteit(en) zorgt Akyazili ook voor inventaris;
  • Akyazili mobiliseert haar doelgroep voor deelname aan de activiteiten die gerealiseerd worden in samenwerking met de partners.