Bezoekmannen

Project “bezoekmannen Rotterdam”

In april 2015 gaat het project “bezoekmannen Rotterdam” van start. Het project is in leven geroepen na overleg met de betrokkenen van de stichting. De voorbereidingen voor het project zijn reeds van start gegaan. Verschillende “bezoekmannen”, begeleiders die dit project zullen verzorgen, worden klaargestoomd om dit project in april in goede banen te leiden.

In Rotterdam wonen ongeveer 45000 Turken en Turkse Nederlanders; tevens de voornaamste doelgroep voor dit project. Gedurende de afgelopen jaren heeft Stichting Akyazili stelselmatig signalen opgevangen vanuit deze gemeenschap die erop wijzen dat een aangepaste / toegespitste projecten gericht op de allochtone mannen zeer gewenst zijn. Redenen die aangedragen worden lopen uiteen van “gewoonweg de wens om in contact te komen met anderen” tot “de wens om zichzelf te ontplooien en persoonlijke ambities te ontwikkelen”. De hoofdoorzaak van deze wensen ligt in de behoefte om uit het “sociaal” isolement te komen en de wens om actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

Te gemakkelijk wordt er gedacht dat vrouwen moeilijker integreren dan mannen. Althans er is de laatste 10 jaar relatief veel aandacht voor de emancipatie van vrouwen. Helemaal niets mis mee, maar er zijn ook heel veel mannen die in kwetsbare posities verkeren. Die zich (onterecht) afsluiten van de maatschappij. Mannen die hulp nodig hebben. Omdat er dringend behoefte is binnen de stichting hebben wij besloten om de activiteiten uit te breiden met het project “bezoekmannen Rotterdam”.

In het verleden zijn wij in staat geweest om diverse maatschappelijke vraagstukken van antwoorden te voorzien. Wederom proberen wij met dit project een positieve signaal af te geven.Voor dit project is de financiële hulp ingeroepen van verschillende organisaties. Onder andere de volgende organisaties hebben ons geholpen om dit project van de grond te krijgen:

  • Het Elise Mathilde Fonds
  • Fonds DBL
  • Ph. Verhagenstichting
  • Stichting Haëlla

 

Bij voorbaat danken wij deze organisaties voor het vertrouwen in ons project.