Doelstelling & Werkwijze

Voor het samenbrengen van mensen met verschillende culturen en religieuze achtergronden is het noodzakelijk om te beschikken over een breed netwerk en benodigde materialen voor activiteiten. Stichting Akyazili maakt het met haar netwerk en toegang tot middelen mogelijk om deze activiteiten met samenwerkingspartners te realiseren. Akyazili heeft in de loop der jaren een breed netwerk opgebouwd en is een actief lid van SPIOR. Akyazili ziet zichzelf niet enkel als een brug tussen diverse instanties en met name de Turkse gemeenschap, maar ook als een bruggenbouwer, met als doel de participatiegraad en betrokkenheid van de allochtone gemeenschap binnen de samenleving te bevorderen.

Waarom zouden donateurs voor Stichting Akyazili Nederland moeten kiezen?

Stichting Akyazili Nederland toont hoe er met een kleine bijdrage – in geld of in specifieke materialen (via een directe manier) – een hoop goede activiteiten met een sociaal maatschappelijk belang tot stand kunnen komen. Deze activiteiten hebben steevast een positieve invloed op de samenleving. Zo is Akyazili betrokken geweest bij een aantal projecten, zoals De Dag van de Dialoog of de Hepatitis B Campagne van de GGD Rotterdam, gericht op allochtone Rotterdammers. Als u, net als Akyazili denkt dat de omgeving van ieder belangrijk is en vindt dat de activiteiten van Akyazili een goed idee zijn, dan kan Akyazili uw hulp altijd goed gebruiken. Wij stellen iedere bijdrage/donatie, van klein tot groot, zeer op prijs!

Ons doelgroep?

Wij richten ons in principe niet op een bepaalde groep, maar zijn op zoek naar verscheidenheid. De basis van de stichting bestaat uit een dienstverlening naar tweede generatie allochtonen, maar de deelname aan de activiteiten van Akyazili is voor een ieder toegankelijk.
Doelstelling: Onze missie is het realiseren van eenheid in (de poging tot) verscheidenheid, synergie, innovatie, interculturele samenwerking en sociale samenhang. Met onze samenwerkingspartners zetten we ons vol overgave in voor het organiseren en coördineren van activiteiten. De activiteiten dragen bij aan interculturele en maatschappelijke dialogen, zodat mensen open kunnen staan en beter kunnen omgaan met de interculturele verschillen. Wij vinden het dan ook uitermate belangrijk dat personen maatschappelijk verantwoord en sociaal betrokken zijn.

De doelstellingen kunnen op de volgende wijze worden omschreven:

  • Het bevorderen van de sociale integratie en interculturele dialoog in de samenleving middels activiteiten;
  • Het bevorderen en uitgeven van wetenschappelijke, culturele en religieuze publicaties;
  • Het coördineren van gezamenlijke presentaties van instellingen op het gebied van cultuur en religie;
  • Het organiseren van uitwisselingsprogramma’s en projecten waarbij deskundigen uit het binnen- en buitenland voorlichting geven en seminars houden;
  • Het mobiliseren van haar doelgroep voor deelname aan verschillende activiteiten die gerealiseerd worden via de samenwerkingsverbanden;
  • Het organiseren en initiëren van nationale en internationale contacten en studiereizen om de dialoog te bevorderen tussen verschillende culturen en tradities;
  • Het verzorgen van onderwijs (voor- en vroegschoolse educatie) en het geven van studiebeurzen aan veelbelovende leerlingen.

De doelstellingen hebben als gezamenlijke doel een groeiend wederzijds begrip en meer sociale harmonie in de samenleving te creëren. Akyazili tracht haar doelen te bereiken door educatieve, culturele en wetenschappelijke projecten op te zetten of te faciliteren. Uit onze projecten zullen vele activiteiten voortvloeien zoals: onderzoek, voorlichting en cursussen. Jaarlijks zullen we 4 tot 5 projecten uitvoeren waaruit activiteiten kunnen worden georganiseerd.