Bewonersinitiatief “Moore to explore”

Stichting Sprint heeft in samenwerking met dhr. Emre Karaaslan, bewoner van het studentenhuisvesting van stichting Sprint, een wijkfeest georganiseerd voor jong en oud.

Op de mooie zondag 14 juni 2015 is er in samenwerking met het speelcentrum Weena een mooie dag georganiseerd voor de buurtbewoners. Bezoekers van het speelcentrum konden genieten van heerlijke hapjes en drankjes die werden klaargemaakt door de vrijwilligers van Stichting Sprint. Daarnaast waren er diverse oud-Hollandse spellen en een luchtkussen aanwezig voor de kinderen.

Tevens hebben de jongeren gelijktijdig een voetbaltoernooi gehouden. De winnaars kregen een medaille voor hun inzet en aanwezigheid. De vrijwilligers van stichting Sprint hebben met man en macht hun best gedaan om deze dag vlekkeloos te laten verlopen. Ons dank gaat speciaal uit naar de vrijwilligers van het speelcentrum Weena. Zij hebben hun betrokkenheid getoond en ons geholpen met de werkzaamheden en dat waarderen wij zeer.

De contact met de bewoners was zeer aangenaam en daarom hopen wij hier in de toekomst een vervolg aan te kunnen geven. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Rotterdam (na goedkeuring van gebiedscommissie Centrum) waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Wij hopen in de toekomst wederom het vertrouwen te krijgen om een soortgelijk initiatief van de grond te krijgen.

Het bestuur van stichting Sprint,

26 Juni 2015