Benefietavond 2018


Maandagavond 10 december 2018 zijn we samen met onze vrijwilligers en donateurs bijeen gekomen in het kader van de benefietavond van Akyazili. 
Uit monde van onze voorzitter, dhr. I. Sevinc, werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van de plannen van Akyazili. Uitgebreid zijn de cijfers van het afgelopen jaar getoond en tevens is er gekeken wat er nodig is om de gewenste activiteiten in de komende periode uit te voeren. 

In het komend jaar verwachten wij te kunnen starten met verschillende projecten en ook daarover zijn de genodigden geïnformeerd. Kortom, een terugblik en een vooruitblik om de genodigden te informeren over de financiële zaken en de activiteiten die op de agenda staan. 

Wij hebben namens het bestuur deze avond als zeer prettig beschouwd en hopen uiteraard dat ook de genodigden deze mening delen. Wij danken alle genodigden voor hun aanwezigheid en iedereen die heeft bijgedragen in de totstandkoming van deze avond willen wij eveneens in het bijzonder danken.