Inhoudelijk jaarverslag 2016

Een beknopte weergave van de activiteiten van Stichting Akyazili Nederland in het jaar 2016.
Onze locatie

Welkom op de website van Stichting Akyazili Nederland

Oprichting

Stichting Akyazili Rotterdam werd in 1981 opgericht met als doel tweede generatie allochtone jongeren te stimuleren een studie te gaan volgen en actief deel te nemen aan educatieve en sociale activiteiten. Op deze wijze beoogt de stichting allochtone jongeren dusdanig te begeleiden dat ze uiteindelijk een nuttige, betere en hogere positie kunnen verwerven binnen de samenleving. De stichting startte haar sociale en culturele activiteiten gericht op kinderen en jongeren in een huurpand aan de Rosenveldstraat. Omdat de stichting door jongeren bestuurd werd en hun activiteiten vooral gericht waren op jongeren, heeft de stichting binnen korte tijd de aandacht getrokken van de gemeente en verschillende lokale organisaties, welke vol lof waren over haar activiteiten.

Uitbreiding

Stichting Akyazili kreeg van de gemeente in 1983 een voormalige bibliotheek toegewezen, mede dankzij de vele goede activiteiten en positieve resultaten. Tot 1986 heeft de stichting haar activiteiten in dit gebouw voortgezet, maar omdat de resultaten van middelbare scholieren toen te wensen overlieten en er veel bezorgde ouders op de deurmat stonden, werd het bestuur min of meer gedwongen een gebouw te vinden voor uitbereiding van haar activiteiten. Na een lange zoektocht werd er een gebouw gevonden in het centrum van Rotterdam, dat sindsdien fungeert als hoofdgebouw van de stichting. Ondertussen is de naam van Turks Islamitische Culturele Stichting Akyazili Rotterdam veranderd in die van Stichting Akyazili Nederland.